Zespół

Adwokat Tomasz Jan Górski ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, następnie etatową aplikację sądową i uzupełniająco aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Adwokatem jest od 1998 roku, wpisany jest na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
W kancelarii Górski Lubecki Adwokaci i Radcowie Prawni zajmuje się prawem karnym, karno-skarbowym, gospodarczym i rodzinnym (prowadzi sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz o podział majątku dorobkowego lub spadkowego).
Nadto specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. W ramach prowadzonej obsługi prawnej brał udział zarówno w sporządzaniu ofert jak i uczestniczył w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Zajmował i zajmuje się również prawem przewozowym oraz transportem drogowym, doradza przewoźnikom indywidualnym i firmom transportowym.
Występował także w postępowaniach układowych i upadłościowych oraz jako oskarżyciel posiłkowy.
Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe i sukcesy w prowadzeniu spraw uczyniły z niego uznanego specjalistę.
t.gorski@dgl.waw.pl

Radca prawny Hubert Lubecki ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 1998 r. Od 2000 r. kontynuuje rozwój zawodowy jako wspólnik w kancelarii. W 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W kancelarii Górski Lubecki Adwokaci i Radcowie Prawni zajmuje się głównie prawem gospodarczym, kontraktowym oraz prawem pracy. Jest również autorem artykułów i opracowań publikowanych w Pulsie Biznesu.
Radca Prawny Hubert Lubecki reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym. Zdobyte umiejętności, oparte na siedemnastoletnim doświadczeniu zawodowym dają gwarancję pragmatycznego działania w interesie klientów.
h.lubecki@dgl.waw.pl

Radca prawny Emilia Zajączkowska ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2010 roku. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w 2015 roku zdała egzamin zawodowy z wynikiem wyróżniającym i została wpisana na listę radców prawnych. Ponadto wzięła udział w Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych. Ukończenie kursów Legal English pozwala jej na stosowanie języka angielskiego w praktyce prawnej.
Radca prawny Emilia Zajączkowska współpracuje z kancelarią Górski Lubecki Adwokaci i Radcowie Prawni w zakresie prawa cywilnego procesowego oraz prawa gospodarczego.

Aplikant radcowski Patryk Suchcicki rozpoczął aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2017 roku. Posiada doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń, które zdobył w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych oraz w kancelarii odszkodowawczej.
aplikant@dgl.waw.pl

Aplikant radcowski Aneta Kolińska – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 roku. Od stycznia 2017 r. rozpoczęła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, a w szczególności z obsługi prawnej procesu windykacji. Dodatkowym atutem aplikanta jest znajomość języka niemieckiego.
a.kolinska@dgl.waw.pl

Prawnik Aleksandra Dobrowolska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów oraz bieżącą obsługą spółek prawa handlowego.
a.dobrowolska@dgl.waw.pl

Radca prawny Radosław Piotr Drozd zakończył współpracę z kancelarią dnia 31 maja 2016 r.

 

W kancelarii zatrudnieni są również inni prawnicy oraz personel pomocniczy.