Jerry Rice Authentic Jersey  Górski, Lubecki. Kancelaria. | Warszawa

Wzory pism

write me an essay

It’s a great perception to fork out an individual to write down a old fashioned paper! Our paper coming up with solutions can propose you high quality essay simply writing for cheap deals write essay for me

An excellent top notch essay coming up with help makes available tailor-made paperwork of superior quality for cheap price level. Choose correct article author so you can get essay penned in certain a long time custom essays

Pełnomocnictwa

1. Pełnomocnictwo procesowe do sprawy cywilnej – wzór

2. Pełnomocnictwo procesowe do sprawy karnej – wzór

 

Pisma w sprawach rodzinnych

1. Informacje ogólne

2. Koszty sądowe (opłaty od pozwu lub wniosku)

3. Rozwód z udziałem strony z miejscem pobytu za granicą Polski

4. Pozew rozwodowy (wzór 2)

5. pozew rozwodowy (wzór 1)

6. Rodzinny plan wychowawczy – wzór

7. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

8. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

9. Pozew o alimenty na rzecz dziecka

10. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

 

Przykładowe pisma procesowe

1. Wzór wniosku o zmianę orzeczenia dot. zakazu prowadzenia pojazdów

 

  fast cash online com ua